Kategorie
medytacja mistyka Tłumaczenia tekstów

MODLITWA NA TRUDNE CZASY

Czasem jesteśmy pytani jak modlimy się do Boga czy prosimy go o pomoc. Tak, w trudnych chwilach przestajemy być tylko współtowarzyszami Boga w naprawie świata i z całą żarliwością zwracamy się do jego pełnej miłości potęgi z prośbą o pomoc. Przeczytajcie ten komentowany tekst kontemplacyjny. Może dzisiaj niemodny, ale przez nas powtarzany wbrew ironicznym uśmieszkom, […]

Kategorie
mistyka

Światłość i Mrok

Tekst poetycki o świecie Zmieszanym zwanym Gumeznisz, w którym żyjemy i co z tego wynika. 1. Jasne są twoje kolumny PersepolisPotężne są Teb pylonySpiętrzone są wieże EtemenankiLecz wznioślejsze są czyny twoje siło Ahury Mazdo!,która jesteś wieloraka i niejednolitalecz zwarta i ze sobą nieskłócona 2. Jak jasna jest gwiazda Tisztry nieba pogodneg Jak jasna jest twarz księżyca […]

Kategorie
Duch Materia mistyka

Od Wszechmogącego do Ahura Mazdy

Dziś prezentujemy tekst mistyczny i ezoteryczny pokazujący drogę od wyznawania wiary katolickiej i bycia chrześcijaninem (Pieśń I. i II.) do zaratusztrianizmu. Nieprosta to droga, droga pytań, wątpliwości, zaparcia się wiary i niewiary w jakąkolwiek trascendencję (Pieśń III.) , przez rozważania inspirowane hinduizmem i buddyzmem (Pieśń III. i VIII). Wreszcie odrzucenie myśli hinduskiej i powrót do […]

Kategorie
medytacja

Źródło – GUMEZNISZ

Anonimowy tekst ezoteryczny do medytacji o roli człowieka w świecie przemieszanym „Gumeznisz” i stawaniu się kosmosu Ahura Mazdy w drodze do odnowy świata „Fraszokereti” To światło przybywa z najlepszego co już byłoI z najlepszego co się stajeA wy będziecie lub nieTym co się stanie najlepszeI kiedyś przybędzie z przeszłościw dziś jutra Wszystko jest w Waszej woliDlatego […]

Kategorie
Duch Materia Małżeństwo

Małżeństwo KIN

Kin (xwēdōdah) czyli problem kazirodztwa w tekstach pahlaw

Kategorie
Miłość

Ścieżki Miłości

I nie jest miłość Boska gorsza, ani lepsza od Miłości ziemskiej. Syn bowiem nie jest gorszy od Ojca, Córka od Matki, a Brat od siostry, ani jeden przyjaciel od drugiego przyjaciela lepszy nie jest. Losy świata jednak, tak się potoczyły, że wiele zapomniano, a to za sprawą Nieprzyjaciela.

Kategorie
Getig i Menog

Mainiauua i Asztuuantoui*

MAINIAUUA i ASZTUANTOUI Te dwa terminy PO AWESTYJSKU znaczą odpowiednio  – Asztuuantoui (dosłownie „kość”) i mainiiauua – (dosłownie – Coś w rodzaju „mentalnego” lub „duchowego” w człowieku – „myśl_duszę”). Odpowiada tym pojęciom, para terminów środkowo-perskich, GĒTĪG i MĒNŌG, które określają dwie formy egzystencji zgodnie z tradycyjnym zaratusztriańskim poglądem na świat wyrażonym w książkach Pahlavi. Termin gētīg nawiązuje do materialnego, widzialnego i namacalnego aspektu świata; mēnōg odnosi […]

Kategorie
Bez kategorii

O przebudzeniu, i budzącym

Apokryf , albo, poetycka wersja sądów dotyczących konwersji do dobrej religii 1 Jeśli się zbiorą wielkie cieniei zagra w ciszy dziwny róggdy się wypełni wielki czaszapłoną znowu trzy latarnie* gdy pamięć wskrzesi nim odejdziejeśli ma jasnym być znów lasjeśli cię płomień tam ogarniei w bramy mocy myśl znów wejdzie To wiedz znów Mazda mówi wprostIdź […]

Kategorie
Bez kategorii

Jaskinia lęku

Ta strona jest trochę labiryntem, ale czyż świat nim nie jest. W dodatku trzeba uważać na Minotaura. Ale jest nić Ariadny, złap ją i idźmy „Nie wierz tym,którzy nie wątpią” (ze szpargałów Jacka. Ponownie znalezione w szafie) Tekst krążył w grupie młodych ludzi w 1971 roku w Warszawie, powstał zapewne pod wpływem, zaratusztrianizmu i gnozy. […]